Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfonds formål er, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne.

Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.

Her kan du læse Frederiksberg Boligfonds vedtægter.

 

Fremtidigt samarbejde med DEAS

Den 22. februar 2021
- Pressemeddelelse 

Aflysning af salg af to ejendomme

Den 5. februar 2021
- Orientering til beboerne vedr. dom i retssag

Den 1. februar 2021
- Pressemeddelelse: Frederiksberg Boligfond får medhold i retssag

Den 5. januar 2021
- Spørgsmål og svar om retssagen

Den 5. januar 2021
- Information til beboerne vedr. retssag

Den 18. november 2020
- Information til beboere vedr. retssag

Den 22. januar 2020
- Retssagen er berammet til august 2020

Den 23. december 2019
- Information til beboere

Den 11. oktober 2019
- Information til beboere

Den 4. oktober 2019:
- Frederiksberg Boligfonds pressemeddelelse vedr. aflysning af ejendomssalg

Orienteringsskrivelse til beboerne

Pressefotos

Spørgsmål og svar om salget af de tre ejendomme

Tidslinie

Tidligere pressemeddelelser m.v.

Den 22. marts 2019
- Varsling om stævning

Den 10. januar 2019
- ABF´s oplysninger er unuancerede og ikke rigtige

Den 23. december 2018
Frederiksberg Boligfond beklager udsendelse af...

Den 4. december 2018
Frederiksberg Boligfond har underskrevet købsaftalen for ... 

Den 16. november 2018 
Frederiksberg Boligfond er i slutfasen af at sælge tre af sine ejendomme

Den 27. september 2018
Erhvervsstyrelsen godkender salg af tre ejendomme  

 

Kontakt

Frederiksberg Boligfonds ejendomme administreres af administrationsselskabet PrivatBo.
Al henvendelse skal rettes til:

PrivatBo
Vesterbrogade 149, bygning 8, 1. sal
1620 København V
 
Telefon 33 11 20 80

Kontorets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse:
Mandag til fredag kl. 9-12 samt torsdag også kl. 15-17.
 
 
For henvendelser omkring presse og hjemmeside kontakt kommunikationskonsulent
Søren Hjortdal Sørensen på e-mail soeren.hjortdal@privatbo.dk
 
Henvendelser til PrivatBo uden for åbningstiden modtages kun efter forudgående aftale.
Bemærk, at Frederiksberg Boligfond er reklamebeskyttet.

 

 

 

Leder du efter ledige lejligheder på Frederiksberg?

se ledige lejemål