Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfonds formål er, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne.

Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.

Her kan du læse Frederiksberg Boligfonds vedtægter.

Spørgsmål og svar

Om salget af de tre ejendomme

Pressemeddelelser m.v. 

Den 27. sept. 2018
Erhvervsstyrelsen godkender salg af tre ejendomme  

Den 16. nov. 2018
Frederiksberg Boligfond er i slutfasen af at sælge tre af sine ejendomme

Den 4. dec. 2018
- Frederiksberg Boligfond har underskrevet købsaftalen for ... 

Den 23. dec. 2018
- Frederiksberg Boligfond beklager udsendelse af...

Den 10. jan. 2019
- ABF´s oplysninger er unuancerede og ikke rigtige

Den 22. mar. 2019
- Varsling om stævning

 


Kontakt

Frederiksberg Boligfonds ejendomme administreres af administrationsselskabet PrivatBo.
Al henvendelse skal rettes til:

PrivatBo
Vesterbrogade 149, bygning 8, 1. sal
1620 København V
 
Telefon 33 11 20 80
Telefax 33 11 74 02

Kontorets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse:
Mandag til fredag kl. 9-12 samt torsdag også kl. 15-17.
 
 
For henvendelser omkring presse og hjemmeside kontakt kommunikationskonsulent
Søren Hjortdal Sørensen på e-mail soeren.hjortdal@privatbo.dk
 
Henvendelser til PrivatBo uden for åbningstiden modtages kun efter forudgående aftale.
Bemærk, at Frederiksberg Boligfond er reklamebeskyttet.

 

 

 

Leder du efter ledige lejligheder på Frederiksberg?

se ledige lejemål