Husdyrstilladelser

Det er meget forskelligt om man må have husdyr på de forskellige ejendomme. Herunder finder du en liste over, hvilke dyr der er tilladt på netop din ejendom.

Hvis den ejendom du bor i, tillader et eller flere husdyr, skal man altid indhente en individuel husdyrstilladelse pr. dyr inden anskaffelsen af husdyret.

Det er vigtigt, at du, inden du ansøger om en husdyrstilladelse, gør dig bekendt med følgende betingelser for anskaffelse af et husdyr:

  • Husdyrstilladelsen gælder kun for det husdyr, du søger tilladelse til og tilladelsen kan ikke overføres på et andet husdyrhold i lejligheden.
  • Husdyret skal altid, når det færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor.
  • Husdyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan.
  • Husdyret må ikke luftes på lejepladser, og du er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder.
  • I tilfælde af berettiget klage over husdyret, vil tilladelsen blive ophævet.
  • Når en tilladelse ophæves, som nævnt ovenfor, er du forpligtiget til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra ejendommen.
  • Ved husdyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles ejendomskontoret.
  • I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes.


Tilladelsesblanketten kan indhentes på dit lokale ejendomskontor.

 

Ejendom Husdyrstilladelse
Rolfshus 1 hund eller 1 kat
Møllehuset 1 hund og 1 kat
Bjarkeshus 2 husdyr
Storkereden 1 hund eller 1 kat
Malthe Bruuns Gård 1 hund og 1 kat
Lindehuset Det er tilladt at holde 2 husdyr. Hvis der holdes to hunde, må ingen af hundene have en højde, der overstiger 30 cm (stanghøjde).
Svalegården 1 mindre hund og 1 kat, eller 2 katte
Den Sønderjyske By 1 hund eller 1 kat
Tvillingegården 1 hund og 1 kat, eller 2 katte
Lauritz Sørensens Gård 1 hund og 1 kat
Wilkenbo 1 hund eller 1 kat
Barfoeds Gård 1 hund og 1 kat
Mønsterbo 1 hund eller 1 kat
Lineagården 1 hund eller 1 kat
Firkløveren 1 hund og 1 kat
Trekanten 1 hund eller 1 kat
Roskildegården 1 hund eller 1 kat
Sønderjyllandsgården 1 hund eller 1 kat
Solbjerggård 1 hund eller 1 kat