Drift- og vedligeholdelsesplaner

Du kan i nedenstående DV-planer læse om det drifts- og vedligeholdelsesarbejde, som fonden arbejder med i forhold til sine ejendomme. Der er tale om rullende 10-års planer, som revideres hvert år. Aktiviteterne i planerne skal opfattes som planlagte arbejder, der tilpasses år for år.