Bestyrelsen

Frederiksberg Boligfond ledes af bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. Af disse er 3 medlemmer udpeget af KAB Fonden for 3 år ad gangen, 3 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for 4 år ad gangen, og 3 medlemmer er valgt på et fællesmøde for samtlige beboerrepræsentationer i fondens ejendomme for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen mødes 4-8 gange om året.

Læs mere om hvert enkelt bestyrelsesmedlem under bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen udpeges af KAB, Frederiksberg Kommune og lejerne

Om udpegningen